• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: (028)-668-23732

HRsafe Manager - dành cho cấp quản lý, người làm công tác nhân sự

Lãnh đạo tổ chức/ cấp quản lý nhân sự/ người làm công tác nhân sự có thẩm quyền tại tổ chức sử dụng ứng dụng HRsafe Manager và hệ thống webapp để thực hiện nghiệp vụ và quản lý

Tải ứng dụng

 

Nghiệp vụ & Quản lý

Hợp đồng lao động

Quản lý hợp đồng lao động CB-CNV trong đơn vị.

Thông tin người lao động

Quản lý thông tin người lao động: cho phép người lao động tự cập nhật thông tin thay đổi.

Ngày nghỉ phép

Quản lý ngày nghỉ phép: có quy trình xin nghỉ phép tương tác qua các ứng dụng như xin phép, duyệt phép qua cấp phòng, duyệt qua cấp lãnh đạo tổ chức,… ghi nhận thông tin ngày nghỉ phép tự động và công khai riêng cho từng CB-CNV qua ứng dụng.

Chấm công

Quản lý chấm công: ghi nhận trực tiếp từ máy chấm công, hỗ trợ quy trình làm việc ngoài giờ (đề xuất, duyệt đề nghị), đánh giá bảng chấm công.

Tính lương

Quản lý tính lương: hỗ trợ thiết lập nhiều công thức lương, chế độ, chức vụ, vị trí… để hỗ trợ tính lương chính xác, tự động tính thuế TNCN, mức đóng BHXH… kết xuất dữ liệu để kê khai, quyết toán thuế, đóng tiền BHXH… kết xuất ra từng phiếu lương gửi tự động cho từng người lao động.

Thông báo nội bộ và tiếp nhận ý kiến

Quản lý thông báo nội bộ và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ người lao động về công tác quản lý nhân sự: tạo các thông báo gửi ra cho tất cả người lao động hoặc 1 nhóm riêng theo yêu cầu (thông báo về nghỉ lễ, đám tang, tiệc mừng, chúc mừng sinh nhật…). Tiếp nhận các ý kiến phản hồi nội bộ về phản ánh của người lao động về chế độ, điều kiện làm việc, giờ công ghi nhận chưa chính xác, các tính toán chưa công bằng giữa các người lao động trong tổ chức…