• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: (028)-668-23732

HRsafe - dành cho CB-CNV

Người lao động là CB-CNV trong tổ chức tải, cài đặt ứng dụng. Đăng nhập bằng tài khoản cho tổ chức gửi từ hệ thống qua email (làm theo hướng dẫn trên email, có mã QR để định vị tên miền của tổ chức của mình trước khi đăng nhập).

Tải ứng dụng

 

Các tính năng chính của ứng dụng

Thông tin cá nhân

Cập nhật thay đổi các thông tin cá nhân như: số điện thoại, email, địa chỉ cư trú cho tổ chức của mình để tiện cho việc thông tin liên lạc.

Thông báo

Có thể xem được các thông báo của tổ chức gửi ra.

Phiếu lương

Xem được phiếu lương.

Nghỉ phép

Xin nghỉ phép, quản lý thông tin nghỉ phép.

Chấm công

Chấm công, xem bảng chấm công.