• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: (028)-668-23732

SAFEcert Corp Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về SAFEcert Corp instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Project Advance Team Management
This module helps a user for easily managing team and extra members on project
Sale Shop
Multi Shop for ODOO
Website Store Locator
The module allows you to enter the physical address of your store on website so the customers can see it on the Google Map.
Alan custom
Theme Alan models
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
Máy tính bảng POS: cửa hàng và nhà hàng
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Allure Backend Theme
Flexible, Powerful and Fully Responsive Customized Backend Theme with many features(Favorite Bar, Vertical Horizontal Menu Bar, Night Mode, Tree view of Menu and Sub menu, Fuzzy search for apps, Display density).
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Website Webkul Addons
Website Webkul Addons allows Odoo users to manage all Webkul’s Odoo website Related modules from single page.
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé